Interview

KEES VERKERKE

Doorgewinterd voorzitter met hart voor sport

Kees heeft bij een aantal verenigingen niet onverdienstelijk de voorzittershamer gehanteerd en doet dat op zijn eigen overtuigende wijze nu al 11 jaar bij de zaalvoetbalvereniging ZieZaVo en sinds 2002 bij de florerende gymnastiekvereniging Delta Sport. Zijn verdiensten zijn bekroond met een Koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de gemeentelijke sportpenning van verdienste. Verkerke staat bekend als een enthousiaste bobo op Schouwen-Duiveland met een open vizier, die niets aan duidelijkheid te wensen overlaat.

TEKST JOOP VAN DER LAAN • BEELD PICTURE BAR 

SPORT

Hij heeft een druk bestaan naast het runnen van zijn winkel in de Nieuwe Bogerdstraat in Zierikzee. Van nature zijn de bestuursactiviteiten van Verkerke ingegeven door zijn enorme drive voor de sport: “Het besturen van een vereniging is tegenwoordig niet eenvoudig.” Zelf maakt hij het hoofd leeg met hardlopen en is hij vrijwel elke zondagmorgen te vinden bij de Meeuwenduinen in Boswachterij Westerschouwen. Hij legt met de regelmaat van de klok zijn 25 kilometer af in twee uur. “Het is donker in de vroege ochtenduren als ik mijn hardloopschoenen aantrek. Ik heb altijd in het bos getraind, ook tijdens mijn actieve atletiekcarrière”, zegt Kees. 

Hij vertelt dat hardlopen helpt om alles weer op een rijtje te zetten, met de beslommeringen van een clubbestuurder. “De kunst van het besturen is om dingen te kunnen parkeren. Dat doe je tijdens het lopen.”

Kees was actief als atleet, een topper op de middellange afstanden in de periode vanaf ‘76 tot half jaren ‘80. Zijn record op het koningsnummer, de 800 meter, staat nog steeds in de clubannalen. “De top was breder en er werd veel sneller gelopen dan nu.” 

Kees liep veel in België en op de baan in Brabant en beschikte over een pure winnaarsmentaliteit: “Als ik in de startblokken zat en ik keek naast me, dan wist ik zeker dat ik nooit ging verliezen van die andere loper.” Zijn sporthart kreeg vorm en dat is terug te vinden in zijn drijfveer als ervaren sportbestuurder. 

Daarnaast werkte hij dertig jaar bij de atletiekvereniging als trainer van diverse groepen. “In de atletiek vond ik mijn grote leerschool om te besturen en mijn grote voorbeeld was de toenmalige voorzitter, Wim Schot.” 

BESTUREN

Meer dan 25 jaar was Kees Verkerke animator van de jaarlijkse sportverkiezingen in Zierikzee en later voor Schouwen-Duiveland. Hij schoot te hulp bij bestuurs-perikelen van korfbalvereniging All Ready. 

Met de invalshoek om te helpen ging hij bij de ZieZaVo (zaalvoetbalvereniging Schouwen-Duiveland) aan de slag waar hij nog steeds de scepter zwaait. Het werd de opmaat naar de verhuizing van Sporthal Onderdak naar het nieuwe Laco-sportcentrum. Daar zijn nu vierhonderd zaalvoetballers regelmatig actief. 

“Je bent als voorzitter altijd de boeman, maar daar kan ik wel tegen. Je neemt impopulaire maatregelen met de intentie om de boel overeind te houden.”

Zo werd een team onlangs uit de zaalvoetbalcompetitie gehaald omdat de gedragsregels werden overtreden. “Want de basis voor goed besturen zijn duidelijke regels, het huishoudelijk reglement is leidraad”, aldus Kees. 

Gymnastiekvereniging Delta Sport is het trotse
paradepaardje dat onder zijn leiding is uitgegroeid tot een club van statuur. De vereniging groeit en bloeit en het ledenaantal schiet al door de grens van zeshonderd. “Mijn dochter Milou turnde bij Turnschool Zeeland in Middelburg, raakte geblesseerd en werkte aan haar herstel bij Delta Sport. Ze is daar gebleven en de club zat op dat moment zonder voorzitter”, zegt Verkerke. “Dus besloot ik - weer - te gaan helpen maar wilde zeker eigen ideeën inbrengen.” Dat de accommodatie daarbij een cruciale rol speelde staat buiten kijf.

Kees heeft het hart op de goede plaats, altijd in het belang van de sport en voor de sporter, van jong tot oud. En hij staat ook te stofzuigen in de turnhal als het nodig is. “Maar ik kan het niet alleen, heb wel een duidelijke visie maar het bestuur vormt altijd het draagvlak. En regels zijn belangrijk, die geven duidelijkheid.”  

“Het besturen van een vereniging is tegenwoordig 

niet eenvoudig

COMMUNICATIE

Dat het daarbij wel eens schuurt neemt Kees op de koop toe. “Als ik een visie heb, dan draag ik die uit. Dan word je wel eens teruggefloten, omdat het te snel gaat en dat is terecht. We doen het in een bestuur met elkaar.”

Gymnastiekvereniging Delta Sport groeit extreem hard, vanaf het begin in het zaaltje aan de Mulockstraat met zo’n 80 à 90 leden tot het aantal van nu. En de rek is er nog niet uit. “Dat vraagt wel wat van het bestuur. De grote drijfveer is en blijft het faciliteren van sport en bewegen en dat vooral met plezier. We kunnen een totaalpakket aanbieden voor bewegen vanaf de leeftijd van 1 jaar. De club biedt een breed pakket aan turndisciplines.”

Aan de houten tafel in zijn woonhuis hebben al veel gasten gezeten. “Communiceren is belangrijk zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Regels bepalen of de vereniging draait of niet.” Het levert niet altijd het gewenste resultaat op. “Maar je moet niet schromen om maatregelen te nemen. Zo heeft het ontslag van twee trainers bij de gymnastiekverenging veel impact gehad.”

En: “Besturen blijft moeilijk in een tijd met de sociale netwerken. De leden van de club beschikken sneller over informatie dan wij. Je hebt te maken met kritische ouders en kinderen. Ga er maar aan staan in een tijd dat iedereen zijn zegje wil doen.” 

Kees legt zijn gewicht in de schaal en zijn ervaring is daarbij van groot belang. “Maar het bestuur is de baas, anders gaat het mis.”

Hij vervolgt: “Je merkt dat bestuursleden het moeilijk vinden om aangesproken te worden. Niet iedereen kan daartegen. Vijftien jaar geleden was besturen makkelijker. Je kunt het niet iedereen naar de zin maken.”

SPORTKLIMAAT

De kroon op het werk is de turnhal in het Laco-sportcentrum in Zierikzee. Verkerke was de spil in de verhuizing naar het nieuwe onderkomen, sprak in bij de gemeenteraad en brak met verve een lans voor een nieuwe accommodatie. Dat betekende een extra investering van ruim 1 miljoen, maar het lukte. Zierikzee mag trots zijn op de grootste turnhal van Zeeland, een professionele topsportaccommodatie. 

Bij de opzet van de nieuwe hal kon Kees bogen op zijn ervaring en steun door het bondsraadwerk binnen de turnbond KNGU. Daarin draaide hij al jaren mee in het ontwikkelen van beleid. 

“In de Mulockstraat was het zaaltje een beetje achteraf en uit het zicht. Bij de nieuwbouw is alles bewust opengegooid. Met een tribune zodat iedereen mee kan kijken bij trainingen en dergelijke. Transparantie staat voorop.” Delta Sport wordt dan ook genoemd als goed voorbeeld in de landelijke rapportage van de commissie De Vries (in opdracht van NOC*NSF) over veilig sportklimaat. 

“GV en AV Delta Sport zouden 

één grote vereniging kunnen maken”

MODEL

Gymnastiekvereniging Delta Sport kan met recht model staan voor de ontwikkeling bij andere verengingen. De vereniging groeit nog steeds. Zelfs van Flakkee en Noord- en Zuid-Beveland komen er leden. De groei loopt tegen zijn grens aan, in de capaciteit van de accommodatie.

“Dan werken we met wachtlijsten. Tijdens corona stagneerde het even, maar inmiddels groeien we weer verder. We waren er in die periode snel bij om onze activiteiten naar buiten te verplaatsen en haalden daarmee het landelijk (jeugd)journaal.”

Gevraagd naar tips voor andere verenigingen. “Ga niet te snel, stap voor stap en belangrijk is om eigen trainers op te leiden. Een gebrek aan kader stagneert de groei. Je mensen enthousiast maken, betrokkenheid creëren bij de club zodat ze zin krijgen in een functie. Het succes zit in kwaliteit en - daar komt het weer - duidelijke huishoudelijke regels.” 

AMBITIE

De ambities van Delta Sport zijn gericht op de 2e divisie. “Om hoger te komen moet je werken met professionele trainers. Die moeten passen in de cultuur en dat bleek niet altijd het geval. De turners op het niveau van eerste divisie brengen we onder bij Turnschool Zeeland.”

Het werk is nog niet klaar. Kees is volgend jaar aftredend als voorzitter maar zeker herkiesbaar. “Ik weet niet hoe lang ik nog door zal gaan.” Hij verklapt wel een grote wens en die heeft te maken met zijn andere liefde, de atletiek. “We zouden één grote vereniging kunnen maken op een schaal met 900 à 1.000 leden. Dus de GV en AV Delta Sport samen. Het gaat in principe om dezelfde bewegingsvormen en we beschikken allebei over een prachtige accommodatie. Atletiek en turnen zijn basissporten en wat is er mooier om één grote club neer te zetten die landelijk op de kaart komt.”

Kees blijft hiermee trouw aan zijn credo: “Besturen is nooit achteruit kijken en nooit stilzitten.”

Kees Verkerke als topper op de middellange afstand.

Deel dit artikel: