Buurtsportcoach

patrick elfrink (buurtsportcoach smwo)

‘Mijn werk bestaat uit verbindingen leggen’

Dat hij een echte Zierikzeeënaar is, helpt Patrick Elfrink (27) enorm in zijn werk als buurtsportcoach bij welzijns-organisatie SMWO (Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio). Vanuit die functie wil hij allerlei partijen op Schouwen-Duiveland aan elkaar verbinden, zoals scholen en sportverenigingen.

TEKST BARRY HAGE • BEELD SD SPORT

GEZIN

Patrick ziet samen met zijn tweelingbroer Stephan op 3 mei 1994 het levenslicht in het ziekenhuis van Goes. Stephan is lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Dat heeft uiteraard een grote impact op het Zierikzeese gezin. “Veel draaide om Stephan. Mijn oudere broer en zus en ik konden allemaal gewoon ons ding doen, maar moesten wel altijd rekening met hem houden. Als mijn ouders werkten, zorgden wij voor hem. Dat deed je gewoon, daar groeide je mee op.”

Vandaag de dag is Patrick met zijn vriendin Jennifer mantelzorger voor Stephan, die thuiswoont bij moeder Irma en werkt in de lunchroom van Stadsboerderij De Punt. “Hij is een enorme fan van Max Verstappen. Daar weet hij alles van en lult je zo onder tafel. Maar vraag hem wat vijf plus negen is, dan loopt hij vast.”

Wie een bezoek brengt aan De Punt zal de scootmobiel van Stephan snel herkennen, want die is namelijk bestickerd met Red Bull-logo’s.

Patrick: “Veel mensen weten niet goed om te gaan met gehandicapte mensen, maar het zijn mensen en willen zo behandeld worden. Met een klein dingetje kun je hun hele dag goedmaken. Mijn broer is nu ineens helemaal gek van Donald Duck. Neem ik een paar boekjes voor hem mee, is zijn dag helemaal top.”


OPLEIDING

Hoewel zorgen en klaarstaan voor de ander hem dus met de paplepel is ingegeven, is dat niet van invloed geweest op zijn huidige werk bij SMWO. Patrick bewandelt een ander pad en volgt de opleiding tot commercieel medewerker met de specialisatie junior accountmanagement. “Tijdens de opleiding bleek dat niet de juiste keuze te zijn geweest. De opleiding was erg gericht op de Spaanse markt. Ik moest Spaans leren en daar stages lopen. Ik heb geen talenknobbel.”

Hij treedt vervolgens in de voetsporen van zijn moeder en kiest voor het CIOS. “Lang geleden heeft zij dat gevolgd in Overveen. Zat ze de hele week daar en ging in het weekend naar huis.” De keuze voor de sportopleiding is niet vreemd, want Patrick is altijd fanatiek sporter geweest.


SPORT

Patrick: “Ik deed aan wedstrijdzwemmen en sinds mijn zesde zat ik op atletiek en deed aan speerwerpen.” Tot zijn dertiende, veertiende jaar is hij lid van AV Delta Sport, waarna hij de overstap maakt naar AV’56 in Goes. “Daar had ik meer mogelijkheden voor gespecialiseerde trainingen.” Het is een drukke tijd. “Ik liep voor de opleiding junior accountmanager stage bij een bedrijf in Oude-Tonge. Daarna ging ik naar Goes om te trainen en pakte de laatste bus naar Zierikzee. Dat riedeltje herhaalde zich meerdere keren per week.”

Na een handvol jaren – hij is dan inmiddels overgestapt naar het CIOS – keert Patrick terug bij AV Delta Sport. Hij stopt zodra hij zijn opleiding heeft afgerond en een baan krijgt aangeboden bij zijn stageplaats, namelijk Sportcentrum Laco. Sinds augustus is Patrick weer lid van de atletiek, al bouwt hij het speerwerpen rustig op. “Speerwerpen is een specifiek onderdeel waaraan je lichaam moet wennen. Ik ben ooit gestopt vanwege overbelasting van mijn schouder.”

Drie tot vijf keer in de week is Patrick te vinden in de fitnessruimte van Laco. “Dat deed ik altijd al. Vanwege het speerwerpen doe ik vooral kracht- en flexibiliteitstraining voor mijn schouders. Bij de atletiek train ik onder andere met medicijnballen; dat zijn extra zware krachtballen.”

“Drie tot vijf keer
in de week
fitness ik in Laco”

WERK

Nadat Patrick bij Laco gaat werken als fitnessinstructeur treedt hij niet veel later wederom in de voetsporen van zijn moeder. “Ik werd ook zwemonderwijzer. Dat deed m’n moeder al zo’n dertig jaar.” Het is een mooie periode waarop hij met veel plezier terugkijkt. “Ik heb veel kinderen naar een zwemdiploma mogen begeleiden. Vanuit mijn werk voor SMWO kom ik veel van die kinderen, en hun ouders en leraren, weer tegen, superleuk. Dat ik zoveel mensen van het eiland ken, helpt ontzettend in mijn werk. Ik zie en hoor veel.”

Inmiddels werkt Patrick drie jaar bij SMWO. Samen met Jessie Eikenhout en Misha Verkade is hij verantwoordelijk voor de tak sport en bewegen. Het trio is druk in de weer met de uitvoering van het gemeentelijk plan Schouwen-Duiveland Vitaal (voorheen overigens Vitaal Schouwen-Duiveland, red.)

Ze organiseren sport- en beweegactiviteiten, zoals sportdagen, pleintjesspellen en een kerstzaalvoetbaltoernooi. Waar mogelijk proberen ze allerlei organisaties, scholen en verenigingen samen te brengen. “Mijn werk bestaat uit verbindingen leggen.” Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het organiseren van de Koningsspelen waarbij SMWO sportverenigingen koppelt aan basisscholen. “Dat willen we in 2022 uitrollen over het eiland.” De Nationale Sportweek en de Koningsspelen zijn elk jaar de twee grotere activiteiten.


SPORT OVERDAG

Vanuit SMWO traint Patrick elke woensdagochtend twintig à dertig vijfenvijftigplussers van vereniging Sport Overdag. “Ik doe lichte bewegingen, bot- en spierversterkende oefeningen, maar af en toe mag het hartritme ook best even lekker omhooggaan. Ze hadden geen trainer en waren radeloos. Wij vonden het als SMWO mooi ook deze doelgroep van dienst te kunnen zijn.”

Regelmatig word ik door clubs gezien als medewerker van de gemeente die het wel even komt vertellen, maar dat is natuurlijk niet zo”

VERENIGINGEN

Een hoofdtaak van Patrick is het ondersteunen en versterken van verenigingen. Dat contact verloopt onder meer via het zogenoemde sportcafé. SMWO kan dan informeren en verenigingen kunnen onderling ideeën uitwisselen. Een misvatting wil hij graag rechtzetten. “Regelmatig word ik gezien als medewerker van de gemeente die het wel even komt vertellen, maar dat is natuurlijk niet zo. Ik ben van SMWO en kijk waaraan behoefte is bij clubs.”


Vanuit het Nationaal Sportakkoord is er substantieel geld beschikbaar. Die euro’s zijn niet voor de aanschaf van materialen, maar wel voor het ondersteunen van de club en diens vrijwilligers. Clubbesturen kunnen met steun van sportbonden nieuwe inzichten opdoen. “Hoe werf en bind ik als club leden en vrijwilligers? Houd als bestuur eens je beleid tegen het licht. Veel verenigingen hebben een kokervisie en richten zich op de aankomende week of maand, maar waar wil je als club over vijf jaar staan?”


Er is budget voor trainerscursussen en trainers kunnen leren omgaan met pestgedrag, pubers, kinderen met ADHD of autisme. Verder kan een club een duurzaamheidscheck laten doen om te kijken waar er winst te behalen valt. En hoe creëer je een gezonde sportomgeving? Patrick: “Daarbij gaat het er niet om dat er geen bier meer getapt mag worden of bitterballen geserveerd, maar dat er in kantines een gezond alternatief aanwezig is.”


Patrick erkent dat het interesseren van verenigingen voor het Nationaal Sportakkoord – en bijbehorende gelden – een lastige is. “Tijdens de sportverkiezing in 2020 was de lancering van Vitaal Schouwen-Duiveland, maar toen kwam corona.” Al heeft de pandemie ook een ‘voordeel’ gehad: veel services voor clubs worden online aangeboden. “Lekker laagdrempelig dus”, aldus Patrick.


TRENDS

De Zierikzeese buurtsportcoach ziet het sportlandschap continu veranderen en volgt de trends op de voet. Zo hebben teamsporten een tijd stilgelegen – nu deels weer – en zijn bijvoorbeeld veel jongvolwassenen individueel gaan sporten. “Vanuit de KNVB is er daarom een pilot geweest om voetbaloefeningen te combineren met fitness en bootcamp. Er wordt dan geen competitie gevoetbald.” Een andere trend is die van aangepast sporten voor ouderen, zoals walking football bij FC De Westhoek. Zoiets kan ook voor andere sporten of verenigingen een optie zijn. En vanuit de lokale inclusie-agenda van de gemeente wordt gekeken of er aanbod mogelijk is bij sportverenigingen voor mindervaliden.


Een andere belangrijke ontwikkeling is het toenemende bewegingsonderwijs. Zeker op Schouwen-Duiveland van belang. “Ons eiland is best uitgestrekt en er zijn maar een beperkt aantal sportgebouwen. Sommigen scholen moeten ver reizen voordat ze een uurtje kunnen gymmen. Er zijn buurtsportcoaches in dienst van de basisscholen die kinderen op het schoolplein kunnen laten bewegen. En ze kunnen ook docenten leren hoe die lessen te verzorgen.”

Basisschoolkinderen vormen de belangrijkste doelgroep voor Vitaal Schouwen-Duiveland. “De Zeeuws brede screening heeft uitgewezen dat, hoewel we in een open gebied wonen en de ruimte hebben om buiten te spelen, de motoriek van onze kinderen gemiddeld lager is dan de rest van Nederland! We willen ons steentje bijdragen een cultuuromslag te bewerkstelligen.”

Steun voor sportverenigingen

Patrick Elfrink draagt waar hij maar kan uit dat er allerlei ondersteuning mogelijk is voor sportverenigingen vanuit het Nationaal Sportakkoord: “Verenigingen hebben een grote maatschappelijk rol. Het is een ontmoetingsplek en een uitlaatklep. Daarnaast krijgen verenigingen er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij. Vaak gebeurt dit onbewust door in te spelen op de vraag van leden. Maar is dit altijd de juiste keuze? In het traject ‘besturen met een visie’ worden bestuurders en sportprofessionals geholpen om zichzelf en hun verenigingen verder te ontwikkelen. De grondgedachte hierbij is dat als bestuurders in hun kracht komen en hun werk goed doen, sportverenigingen als vanzelf beter gaan functioneren. Het ondersteuningstraject biedt bestuurders inzichten en werkwijzen om zaken slimmer aan te pakken. Trajecten, ook wel sportservices genoemd, kunnen (vaak) kosteloos worden aangevraagd en worden begeleid door een professional.”


Meer weten over het aanbod aan sportservices? Stuur een e-mail naar p.elfrink@smwo.nl of kijk op​​​​​​​ sportzeeland.nl/verenigingsadvisering/adviseur-lokale-sport

Deel dit artikel: