SD SPORT gratis in je mailbox?

Jouw vereniging ook in SD SPORT?

COLOFON

UITGAVE SD SPORT is een uitgave van Hage Grafische Vormgeving en verschijnt 3x per jaar


CONTACT

Ingeland 34, 4303 BE Zierikzee,

06-307 559 85, www.sdsport.nl, info@sdsport.nl


HOOFDREDACTIE/VORMGEVING Barry Hage

REDACTIE/COLUMNS Gerrit van Loon, Thijs Rentier, Patrick Vader (Sport Zeeland)

BEELD Kees Bin,Michèle Giebing, Lisa Hage, Nils Klomp, Sandra Schimmelpennink, SD SPORT

www.sdsport.nl

Een gezond

en vitaal 2023!