Bewegingen

Beweegroute in Zierikzee

In de wijk Poortambacht liggen twee beweegroutes van QR-Fit.

SD Sportcafé editie 2

Ook de tweede editie van het SD Sportcafé viel in de smaak 

Column Lijf & Leed

Sportpsycholoog Thijs Rentier over winnaars en prestratiedruk

Column SportZeeland

Patrick Vader: de sport moet nu haar kans grijpen

Jubileum ZV Onderdak

Zaterdag 3 juni viert ZV Onderdak haar 50-jarig bestaan.

Xxxxx

Xxxxxxx

Beweegroute

Beweegroute in Zierikzeese wijk

Het was een lang gekoesterde wens van de Zierikzeese wijkraad Hart van Poortambacht: een beweegpad. In samenwerking met SD Vitaal liggen er nu twee beweegroutes in de wijk, gerealiseerd door QR-Fit. De routes (2,5 km en 4,4 km) liggen er sinds januari, maar eind maart was de officiële opening met wethouder Ankie Smit. 


Op beide routes staan houten palen met QR-codes. Door met je smartphone de code te scannen, krijg je een oefening voorgeschoteld. Denk aan fitness-, kracht-, balans- of stretchoefeningen. Ze worden aangeboden van beginners- tot expertniveau en veranderen elke 24 uur. Buurtsportcoach Patrick Elfrink: “Vanuit SD Vitaal kijken we altijd naar manieren om mensen te laten bewegen in de openbare ruimte. In coronatijd is het ongeorganiseerd bewegen in de buitenruimte enorm toegenomen. Daar sluit deze QR-Fit-route goed bij aan.”


Opening

De opening werd in maart verzorgd door wethouder Ankie Smit in aanwezigheid van bewoners van Borrendamme, leerlingen van ’t Kofschip en cliënten van Gors. De wethouder deed de oefeningen overtuigend mee.

De routes beginnen tussen Borrendamme en de skatebaan in. Er zijn aldaar plannen voor een nieuwe skatebaan en urban sportpark. Patrick: “Zo kan deze QR-Fit-route er mooi mee verweven worden.” De eerste resultaten noemt Patrick veelbelovend. “Tot nu toe hebben 164 unieke telefoons de route gescand en in totaal zijn er 883 palen gescand. De komende periode gaan we kijken met welke partijen uit de wijk we beweegactiviteiten kunnen organiseren, zodat we het gebruik blijven stimuleren.”

Landelijk zijn er ruim vijftig QR-Fit-routes.

Event

Tweede editie SD Sportcafé valt wederom in de smaak

Hoe kom je in jouw optimale prestatiestand? Dat was het thema van de tweede editie van het SD Sportcafé op vrijdag 17 maart bij YourSurprise. Sprekers waren sportpsycholoog Thijs Rentier en Carel Schott van Schott & Co. De avond werd aaneengepraat door Kees van der Meijden, ervaren speaker bij hardloopwedstrijden.


Voor een publiek van circa 80 toehoorders vertelde triatleet Bas Groothedde over zijn Iron Man-ervaring in Hawaï. Zijn gepassioneerde verhaal sloot naadloos aan bij de presentatie van Thijs Rentier: presteren op de momenten dat het er écht om gaat.

De sportpsycholoog ziet dat zijn vakgebied steeds meer geaccepteerd wordt. “We denken allang niet meer dat er een steekje los zit als je naar de sportpsycholoog gaat.” De eerste stap bij mentaal weerbaarder worden, is bewustwording van je gedachten, gevoel en gedrag, aldus Thijs. “Ik help de sporter zichzelf te leren kennen.”


Tegenslagen

Thijs: “Veel sporters willen een leeg hoofd als ze moeten presteren. De traditionele psychologie legt de nadruk op positief denken en het wegduwen van het oncomfortabele gevoel. Maar je moet niet tegen obstakels vechten, maar je focussen op je taak om te presteren. Tegenslagen horen erbij. Sterker nog: die heb je nodig om te kunnen groeien.”

Eenvoudig is dat overigens niet. “Er is geen quick fix, het mentale moet je trainen. Anders leren kijken naar wedstrijddruk. Openstaan voor het oncomfortabele gevoel.”


Core-training

Na de pauze hield Carel Schott een bevlogen betoog over het verbeteren van je core-training.

“We moeten niet naar aparte spiergroepen kijken, maar ons lichaam zien als een complex en samenhangend systeem.” Zijn eerste advies is om rechtop te staan. “Waarom op de grond liggen, zoals bij planken, terwijl dat je sport helemaal niet is?”

Zoon Aron – uitgeroepen tot Schouws Sporter van het Jaar – demonstreert op het podium allerlei oefeningen. Carel: “Varieer in je training, zowel qua materialen als uitdagingen. Werk met ongelijke gewichten. Ga op één been staan. Beweeg je vrije arm. Verander de richting van bewegen. Doe de oefening met je ogen dicht, et cetera. Daardoor moet je lichaam steeds andere oplossingen bedenken. Dat zorgt voor een sterk en intelligent spiersysteem.”


De organisatie van het SD Sport­café is in handen van B-running, Schott & Co, SMWO en SD SPORT.

De avond werd mede mogelijk gemaakt door YourSuprise, Thijs Rentier Sportpsychologie & Coaching, Boerderij Molenberg, Intersport en Brugse Zot.

Lijf & Leed

Winnaars hebben een plan (verliezers een excuus)

Column

De sport moet nu haar kans grijpen 

Gezonde leefstijl, zorg, sport, cultuur én leefomgeving verbonden in één regeling; dat is het Sportakkoord II, met als titel ‘Sport Versterkt’. Hierin wordt zeer nadrukkelijk de verbinding gelegd met het Gezond Actief Leven Akkoord, het Integraal Zorg Akkoord, het programma School & Omgeving en de Maatschappelijke Diensttijd. Het biedt veel mogelijkheden om de sportsector te versterken.


De verbinding tussen de verschillende programma’s en akkoorden moet het fundament vormen voor gerichte wijk-, lokale- en regionale aanpakken van preventie, gezondheid en sociale basis. Van ziekte en zorg, naar gezondheid en preventie; oftewel de ‘beweging naar de voorkant’.


De inzet van alle betrokken partijen is gericht op een gezonde generatie in 2040 met de focus op de jeugd door sport en voeding. Het bevorderen en behouden van de fysieke en mentale gezondheid staat centraal, met specifieke aandacht voor het verminderen van vermijdbare gezondheidsachterstanden, vanaf de eerste duizend dagen van een kind, en met speciale aandacht voor mensen in kwetsbare situaties.


Daarnaast is er ook specifieke aandacht voor volwassenen en op (het behoud van) de vitaliteit van het toenemend aantal ouderen.


Dit vraagt wellicht een andere focus van de traditionele sport- en beweegaanbieders. Niet alleen samenwerking binnen de eigen tak van sport, maar met andere organisaties die dichter bij die specifieke doelgroepen staan. Dit moet als resultaat hebben dat we meer (ook kwetsbare) inwoners in beweging krijgen. Ze betrekken bij de organisatie en hen een omgeving bieden waarin zij zich thuis voelen.


Voor, door en mét elkaar wordt de nieuwe formule voor een langer gezond en plezierig leven. Het Rijk heeft de middelen beschikbaar gesteld, het is nu aan ons om die handschoen op te pakken.


Patrick Vader, SportZeeland

Jubileum

ZV Onderdak viert 50-jarig bestaan

SD Vitaal

Jaco Vleeshouwer nieuwe regisseur Schouwen-Duiveland Vitaal

Jaco Vleeshouwer is aangesteld als nieuwe regisseur van het gemeentelijk plan Schouwen-Duiveland Vitaal. Sinds begin november vervult hij deze functie voor 20 uur per week. Even een snelle eerste kennismaking.


Onlangs nam Jaco afscheid bij ‘zijn’ fysiotherapiepraktijk Fysant in Zierikzee. De scepter had hij daar al eerder overgedragen aan Job Leeuwangh.

Jaco gaat als regisseur het vitaliteitsbeleid van de gemeente begeleiden. “Dat betekent met name regie voeren over het plan Schouwen-Duiveland Vitaal: taken coördineren, stimuleren, verbinden en organiseren. Daarnaast ga ik de buurtsportcoaches aansturen.”

De fysiotherapeut heeft net een behoorlijk drukke inwerkperiode achter de rug. “Het was heel leuk, maar ook druk. Ik heb me goed moeten inlezen over alle onderdelen van het vitaliteitsplan. Ook heb ik veel kennismakingssessies met de verschillende deelnemers en partijen gehad. Ik zie ernaar uit straks ‘het veld’ in te gaan om contacten te leggen en uitleg te geven aan potentiële nieuwe deelnemers van dit mooie ambitieuze plan.”


Sportachtergrond

Maar waarom is juist hij dé geschikte persoon voor deze functie, zo vragen we hem. “Dat is moeilijk van jezelf te zeggen, maar ik denk dat mijn voordeel is dat ik binnen mijn werk als fysiotherapeut met name met leefstijl en vitaliteit heb gewerkt. Denk aan de Nationale Diabetes Challenge en de Zeeuwse Leefstijlroute. Daarnaast ken ik door mijn sportachtergrond – handbal en tennis – veel mensen uit de sportwereld. Bovendien is het denk ik een voordeel dat ik als inwoner van Schouwen-Duiveland de mentaliteit hier goed ken.”


Samenwerken

Jaco neemt het estafettestokje over van Ronald van Dongen, die op de achtergrond wel betrokken blijft als vraagbaak en richting sportorganisaties als NOC*NSF en SportZeeland de contacten zal onderhouden.

Als vitaliteitsregisseur zal Jaco samenwerken met de gemeentelijke beleidsmedewerkers binnen het sociaal domein, welzijn, preventie, gezondheid en sport. “Extern werk ik samen met de buurtsportcoaches van het SMWO en alle partijen die participeren in SD Vitaal, zoals scholen, sportverenigingen, dorps- en wijkraden.”

Tot slot zegt Jaco: “Er ligt een heel mooi programma dat al twee jaar loopt, maar ook nog steeds in ontwikkeling is en daar waar nodig wordt aangevuld wordt met actuele onderdelen. Natuurlijk geef je altijd eigen invulling aan een project, maar dat zal dan met name te maken hebben met accenten binnen het programma.”
Zoals? “Een rookvrije generatie!”

Coriene Lodder & Carel Schott 

Eigenaren Schott & Co; een landelijk opererend opleidings-instituut op het gebied van leefstijl, sport en vitaliteit


info@schottenco.nl

“Er ligt een mooi en ambitieus plan