PARTNER

Vanaf september gaan acht clubs aan de slag met de nieuwe sponsorstrategie van Rabobank Oosterschelde. “We geven de clubs geen geld, maar ondersteuning. Zo versterken we hun fundament.”

Lees meer

Nieuwe sponsorstrategie

Vlak voor de zomervakantie kregen de clubs het goede nieuws te horen: zij krijgen professionele begeleiding om het doel te realiseren dat ze zichzelf hebben gesteld. Jos van Esbroeck van Rabobank Oosterschelde legt uit: “Er hadden dertien clubs een pitch aangeleverd om voor dit traject in aanmerking te komen. Daarin moesten ze uitleggen voor welke uitdaging ze staan en welke ondersteuning ze daarbij kunnen gebruiken. We hebben de pitches beoordeeld en zijn daarop met acht clubs gaan praten.”


Haalbare doelen

“De intakegesprekken voerden we met een stuk of tien leden van de clubs. Er kwamen allerlei onderwerpen aan bod: wat is de kracht van je club, wat gaat goed, wat kan beter en wat willen jullie bereiken? Vervolgens gingen we de pitch aanscherpen, want de doelen moeten wel gerealiseerd kunnen worden. Dit traject wordt pas een succes als er voldoende ‘handjes’ zijn om de plannen van de grond te krijgen. Waar nodig hebben we de ambities wat bijgesteld.”


Jos benadrukt dat de rol van de Rabobank vooral ondersteunend is: “We gaan ze geen werk uit handen nemen; ze gaan het zelf doen. Elke club krijgt straks een begeleider toegewezen die ze komt inspireren, tips geeft, vraagbaak is en vooral het proces begeleidt. Het doel is dat de clubs zichzelf versterken, zodat ze het na dit traject zelf kunnen.”


Genoeg vrijwilligers?

Het valt op dat veel clubs voor dezelfde uitdaging staan. “Op kleine dorpen is de betrokkenheid van de leden groot, maar hebben ze last van vergrijzing en dus van een teruglopend ledenaantal. Bij wat grotere verenigingen is het vaak lastig om vrijwilligers te mobiliseren. Toch liggen de ambities veelal in elkaars verlengde: ze willen de leefbaarheid van hun omgeving in stand houden en meer een maatschappelijke organisatie worden. Ze beseffen dat ze als club een rol hebben in de lokale gemeenschap.”


Verenigen en verbinden

Jos legt uit dat de aanpak gericht is op de open clubgedachte. “Het draait erom dat je je eigen leden meer bij de vereniging betrekt; meer laat meedenken over de koers en hen zo verenigt. Daarnaast gaat het om verbinding zoeken met de omgeving, zodat de vereniging echt onderdeel wordt van de samenleving.” 


Clubs versterken

Op Schouwen-Duiveland zijn twee clubs die starten: SV Duiveland en SV MZC’11. Zij vinden de sponsorstrategie van Rabobank Oosterschelde een goede zaak: “Het is zinvol clubs niet alleen te ondersteunen met geld, maar ook met manuren. Zo merkten we dat zowel de inspiratieavond als de intakegesprekken al veel hebben losgemaakt.”


Werk samen

Jos van Esbroeck tot slot: “Vanuit onze coöperatieve roots geloven wij erin dat je samen meer bereikt dan alleen. Wij proberen onze klanten en hun directe leefomgeving sterker te maken. Dat doen we met deze nieuwe sponsorstrategie en op tal van andere manieren: door de inzet van onze marktteams, de Rabobank Clubkascampagne en bijdragen vanuit ons Coöperatiefonds. Zo zijn we lokaal relevant, maatschappelijk betrokken en dichtbij.”

Deel dit artikel: