Sport en bewegen hebben positieve invloed op leerprestaties van kinderen. Ze kunnen, zo blijkt uit onderzoek, beter hun taken uitvoeren. Beweging zorgt namelijk voor toename van de bloedtoevoer naar de hersenen, verhoogde aanmaak van zenuwcellen én meer verbindingen tussen die zenuwcellen. Wat doen scholen op Schouwen-Duiveland aan bewegend leren?

TEKST BARRY HAGE VIDEO THUMBED

Bekijk video Willibrordusschool in Zierikzee

Wat doet de school aan bewegend leren?

jan jaap padmos

leerkracht obs binnende veste (vitruvio), zierikzee

“Op school hebben we zogenaamde ‘energizers’, korte beweegonderbrekingen. Dat zijn geschikte oefeningen voor bijvoorbeeld na de pauze. Ik doe ze ook als ik merk dat bij een bepaalde uitleg de concentratie wegvalt. Een voorbeeld van zo’n oefening is dat tweetallen tegenover elkaar staan. De één maakt bewegingen en de ander doet die gespiegeld na. Deze ‘energizers’ gebruik ik regelmatig. Een leuke die ik zelf bedacht heb, is ‘tafel Henkie’, een speelgoedkikker die licht geeft. Dan roep ik de naam van een leerling, zeg ‘5 keer 7’ en werp de kikker toe. Die leerling staat op, vangt hem, geeft het antwoord en gooit hem terug. Is wel af en toe oppassen voor mijn koffie… 

Op school werken we ook met ‘Kanjertrainingen’. Dat heeft een sociaal-emotioneel doel, maar in de methode zitten ook beweegoefeningen. Ideale spelletjes voor als de leerlingen lang geluisterd hebben.

Beweging hebben kinderen nodig. We merken het goed als ze in de ochtend- of middagpauze vanwege het weer niet naar buiten zijn geweest, dan zijn ze een stuk drukker. Belangrijk vind ik ook de werkhouding. We werken best veel met iPads en beeldschermen. Dan let ik erop dat ze goed op hun stoel zitten.”

carine francke

Adjunct-directeur Radarschool Onder de Wieken, haamstede

“Onze leerkrachten zijn ervan bewust dat bewegende kinderen beter leren. Daarom laten zij ze tijdens de les extra bewegen. Kinderen kunnen zich beter concentreren, zijn actiever betrokken bij de les en het verhoogt de ‘leeropbrengst’. Leerlingen en leerkrachten beleven ook veel plezier aan het extra bewegen! Soms zijn dit bewegingen bij een lied of spel, maar voornamelijk via oefeningen waarbij de kinderen samenwerken. Tijdens deze werkmomenten zijn de kinderen actief en in beweging. Wij werken op school met ‘Rots en Water’ en ‘Kanjertraining’. In die lessen staan beweging en sociale interactie centraal. 

Alle kinderen hebben natuurlijk ook speelmomenten op ons groene schoolplein. Die is enkele jaren geleden opnieuw ingericht met diverse speelplekken, zoals een blote-voeten-pad, boomstammen en een schommelnest.

Iedere donderdagmiddag zijn er na schooltijd activiteiten op ons schoolplein, georganiseerd door het SMWO. En op dinsdagmiddag wordt een bootcamples verzorgd. Ook de leerkrachten en ouders mogen meedoen met deze activiteit. Wij stimuleren deelname aan deze ‘pleintjesactiviteiten’ zoveel mogelijk. We hebben niet voor niets het certificaat ‘gezonde’ school.”

jacco folmer

directeur OBS Duiveland/Nieuwerkerk

“We hebben 'bewegend leren' nog niet structureel ingevoerd. Het verschilt per leerkracht, de één doet daar meer mee dan de ander. Als school hebben we wel ‘Kanjertrainingen’ ingevoerd om kinderen sociaal-emotioneel te ontwikkelen. Daarin zitten onderdelen waarbij ze ‘uit de banken’ gaan. 

Vaak mogen kinderen als ze klaar zijn met hun opdracht of weektaak, spelen met constructiematerialen of buiten spelen met ballen, skateboards of klimtoestellen. Onder onze toestellen ligt zacht kunstgras en dat nodigt uit tot leuk stoeien, tot bewegen.

Zelf geef ik drie ochtenden les aan groep 7. Incidenteel geef ik leerlingen die meer bewegingsbehoefte hebben daar ruimte voor. Mogen ze even 5 tot 10 minuten vrij bewegen of spelen.

Ik vind de gymlessen erg belangrijk. Alle groepen krijgen bij ons twee keer in de week gymles. Daar moet je niet op bezuinigen, sterker nog, ik zou dat nog willen uitbreiden. De kinderen worden er fitter van!”

hans schreurs

directeur OBS De Klimop, Dreischor

“Elke schooldag krijgen onze leerlingen meerdere keren de gelegenheid lekker te bewegen, zoals pauzes op het schoolplein en ‘energizers’ tussen de verschillende lessen. Dat noem ik een ‘zinvolle onderbreking van het cognitief leren’. De leerkrachten zijn wel steeds meer op zoek naar mogelijkheden om bewegen in te zetten als ondersteuning bij het cognitief leren. Tijdens gymlessen wordt, waar mogelijk, een koppeling gemaakt naar het thema waaraan op dat moment gewerkt wordt. Zijn ze met het metriek stelsel bezig, ervaren de leerlingen zelf hoeveel kinderen er op een vierkante meter kunnen staan. 

Tafels worden af en toe buiten geoefend. Springen ze langs een getallenlijn op het schoolplein de verschillende tafels. Onlangs nog waren de leerlingen van de middenbouw buiten pijlpunten aan het slijpen in het kader van het thema prehistorie. In de bovenbouw laat de leerkracht bij het oefenen van woordsoorten de kinderen in beweging komen. Centraal in de klas ligt een stapel kaartjes die gesorteerd in de hoeken moet worden gelegd. Vervolgens lopen ze langs die hoeken en maken zinnen met de verschillende woordsoorten. Wij zijn ons bewust van de positieve invloed van bewegen op de leerprestaties, maar dat we daar nog stappen in kunnen zetten is ook duidelijk.”

niels mulder

directeur rkbs sint-willibrordus, zierikzee

“Sommige leerlingen kunnen lastig langere tijd stilzitten en moeten echt hun energie kwijt. In de inleiding of evaluatie van de les is daar ruimte voor. Als school stimuleren we buitenlessen. Dat als het over natuur gaat, er buiten gewandeld wordt. In groep 3 waren ze met letters bezig. Dan oefenen ze buiten met stoepkrijt. Ze bewegen, kijken bij elkaar. Ik ben ervan overtuigd dat plezier en bewegen een positief effect hebben op het leren. Ik denk dat scholen kinderen steeds meer ruimte zullen geven meer te bewegen. Juist omdat ze dat thuis steeds minder doen. 

Bij de zogenaamde ‘coöperatieve werkvormen’ kunnen ze lekker bewegen en samenwerken. Leuk is bijvoorbeeld de ‘mix-en-koppel’: heeft iemand het woordje ‘bal’ bij zich en de ander ‘pen’. Moeten ze elkaar opzoeken en combineren. Of een meerkeuzevraag stellen waarbij je antwoord geeft door te gaan staan of zitten. Verder zijn er de bekende ‘energizers’: korte breaks, vaak met een beweegvorm.

Voor gym gingen we twee keer per naar Laco, maar dat koste te veel reistijd. Dat doen we nu alleen nog vrijdags. Om die gymtijd niet verloren te laten gaan, doen we een half uur per week pleinactiviteiten, zoals loopspelen of trefbal.”

Deel dit artikel: