Voorwoord

Daniël Joppe

Wethouder Schouwen-Duiveland

Doorzettingsvermogen

Door het coronavirus is 2020 voor veel mensen een moeilijk en zwaar jaar geweest. Een jaar met de nodige uitdagingen, dat mag duidelijk zijn. Velen van u hebben zich om verschillende redenen zorgen gemaakt. De maatregelen, hoe noodzakelijk ze ook zijn, lijken ons te beperken in alles wat heel normaal en vertrouwd is.


Gelukkig zijn er veel mensen, organisaties en verenigingen die ons wijzen op alles wat in deze bijzondere periode nog wel kan. Dat geldt zeker voor alle sportverenigingen- en clubs die ons eiland rijk is. Want juist door hen werden uiteenlopende activiteiten georganiseerd die mensen letterlijk en figuurlijk op de been wisten te houden. Sterker nog, bij sommige clubs en verenigingen is het aantal leden de afgelopen periode juist toegenomen!


Een mooie ontwikkeling, die nu meer dan ooit belangrijk is en getuigd van veerkracht en doorzettingsvermogen. Het bewijst des te meer hoe onmisbaar en vooral verbindend sport en sportverenigingen voor ons eiland en alle kernen zijn.

Als gemeente realiseren we dit ons zeker. We zien het in deze bijzondere tijd dan ook als onze taak om de sportaanbieders- en verenigingen op Schouwen-Duiveland over alle maatregelen en mogelijkheden voor ondersteuning te informeren. Dit doen we onder andere met onze nieuwsbrief maar ook tijdens een online sportcafé die in samenwerking met het SMWO georganiseerd is.


Aan alle sportverenigingen- en clubs die nu dicht zijn, en aan alle mensen die op dit moment niet hun sport kunnen beoefenen, zeg ik: houd nog even vol. Ik weet dat dit voor iedereen een zware periode is, zeker als je niet kan doen wat je het liefste doet.


Maar één ding weet ik zeker. We gaan hier sterker uitkomen. Zodra het kan, laten we deze tijd achter ons en pakken we de sportieve draad op Schouwen-Duiveland weer op.

Lees meer