SMWO

Online sportcafé Schouwen-Duiveland

ONDERSTEUNING VOOR SPORTCLUBS

Verenigingen staan voor grote uitdagingen, zoals op het gebied van ledenbinding, vrijwilligers en financiën. Reden voor de gemeente Schouwen-Duiveland en SMWO om vanuit Vitaal Schouwen-Duiveland begin dit jaar een online sportcafé te organiseren. Patrick Elfrink (buurtsportcoach SMWO): “We willen het contact met clubs verbeteren en ze handvatten en tools aanreiken bij het maken van een professionaliseringsslag.”

TEKST & BEELD SD SPORT

Lees meer

TEKST BARRY HAGE • BEELD SD SPORT

Uiteraard ging de voorkeur uit naar een fysieke bijeenkomst in een sportkantine, maar de noodgedwongen opzet van een online meeting had op 13 januari ook een duidelijk voordeel. “Het is heel laagdrempelig, want je doet vanuit huis mee. Er is nu contact met verenigingen geweest die we anders denk ik niet hadden gehad. De opkomst was met zo’n vijftien verenigingen prima: van voetbalclubs en basketbal, tot aan atletiek en volleybal”, aldus Patrick Elfrink. Ook vanbuiten de sport was er animo, namelijk van de scouting.


Thema’s

Na een inleidend woord van wethouders Ankie Smit en Daniël Joppe, werd vanuit AV Delta Sport een succesverhaal gepresenteerd met betrekking tot vrijwilligersbeleid. Daarna vroeg Dennis Plantinga aandacht voor het Jeugdsportfonds & Cultuur om zoveel mogelijk kinderen te kunnen laten sporten.


Zes thema’s kwamen vervolgens aan bod: ‘Meer leden in kortere tijd’; ‘Meer vrijwilligers in kortere tijd’; ‘Geld generen’; ‘Gezonde sportkantine’; ‘Duurzaamheidscheck’ en ‘Besturen met een visie’. Patrick: “Deskundigen van Sport Zeeland en adviseurs van NOC*NSF waren aanwezig om die thema’s te behandelen. Ze vertelden welke ondersteuning clubs kunnen krijgen. De volgende stap is dat bestuurders daadwerkelijk zo’n service aanvragen.”


Om efficiënt te kunnen overleggen, werd de groep opgesplitst in kleinere groepen. Tijdens de avond was geen sprake van eenrichtingsverkeer. “De bestuurders konden naar voren brengen wat specifiek bij hun club speelt. Via een interactief programma werden ‘digitale geeltjes geplakt’. Verenigingen konden zo ook van elkaar leren.”


Samenwerking

Dat verenigingen met elkaar in contact komen, ziet Patrick als groot voordeel van het sportcafé. “Schouwen-Duiveland is klein. Dan is het handig dat verenigingsbestuurders elkaar leren kennen en weten wie wie is. Hier kunnen weer nieuwe initiatieven uit voortkomen. Uit de reacties bleek dat bestuurders het waardevol vonden zo met elkaar te spreken.”

De Schouwse online sportcafé-formule krijgt een vervolg elders in de provincie. Zo klopten Hulst en Goes al aan om dit concept te kopiëren. Zelfs de technische man van Schouwen-Duiveland zal daarbij worden ingehuurd.

Ook interesse om als club ondersteund te worden met betrekking tot een van de thema’s? Voor meer informatie: Patrick Elfrink, p.elfrink@smwo.nl

Deel dit artikel: