SD Vitaal

Heel Schouwen-Duiveland vitaal! Dat is waar SD Vitaal zich voor inzet. Samen met het onderwijs, de zorg en de sportverenigingen stimuleert SD Vitaal het sporten en bewegen op ons mooie eiland. Op www.sdvitaal.nl vind je allerlei informatie op het gebied van sport, bewegen en vitaliteit.


Heb je vragen? Neem dan contact via info@sdvitaal.nl.

Per 1 januari 2025 alle sportomgevingen rookvrij

Doelstelling volgens het Nationaal Preventieakkoord is dat op 1 januari 2025 alle sportomgevingen rookvrij zijn. Idee is dat kinderen niet meer in omgevingen komen waar gerookt wordt.


Dit moet bijdragen aan het streven van een rookvrije generatie. Jaco Vleeshouwer van SD Vitaal weet dat een aantal sportverenigingen belemmeringen zien. “Zij geven bijvoorbeeld aan dat ze bang zijn om leden en vrijwilligers te verliezen. Ook maken ze zich zorgen over de naleving en handhaving van het rookvrij beleid, omdat ze veel weerstand verwachten van rokers.” Hij deelt verschillende tips.


Tips voor het vergroten van draagvlak voor het rookvrij beleid:

 1. Benadruk het belang om kinderen te beschermen tegen roken.
 2. Benoem ook andere voordelen van een rookvrij beleid, zoals het voorkomen van schadelijk meeroken.
 3. Geef aan dat kinderen/jongeren groot voorstander zijn van een rookvrije sportvereniging en dat roken en sport volgens hen niet samengaan.
 4. Ga in gesprek met leden die roken en betrek ze bij het opstellen van het beleid.


Tips bij de invoering en handhaving van het rookvrij beleid:

 1. Ga voor een geheel rookvrij sportterrein, zonder rookplek of uitzonderingen voor bepaalde dagen/tijdstippen.
 2. Maak ook de ingang van het terrein rookvrij.
 3. Formuleer een duidelijk rookvrij beleid. Specificeer waar roken niet is toegestaan en wie verantwoordelijk is voor de handhaving.
 4. Besteed extra aandacht aan momenten dat er (bijna) geen kinderen aanwezig zijn, momenten dat er alcohol in het spel is en roken bij de entree.
 5. Voorzie handhavers van tips over hoe ze rokers het beste kunnen aanspreken, met name in lastige situaties.
 6. Zorg voor voldoende communicatie van het rookvrij beleid, zoals met rookvrij bordjes.
 7. Denk ook aan het bieden van ondersteuning bij het stoppen met roken.


SD Vitaal kan verenigingen helpen met de invoering van een rookvrij beleid. Neem contact op via Sven Wisse (sven@sdvitaal.nl) of Jaco Vleeshouwer (jaco@sdvitaal.nl).

Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Helaas is het niet voor iedereen financieel mogelijk om vrij uit te kunnen sporten en bewegen. Ruim 1 miljoen Nederlanders leeft rond de armoedegrens.


Het is vaak een grote drempel voor deze mensen om mee te doen. Daarom is de gemeente Schouwen-Duiveland aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur en zet SD Vitaal zich in om dit voor iedereen toegankelijk te maken.


Bent u of kent u iemand die het financieel moeilijk heeft en hierdoor niet de sport- of cultuuractiviteit kan bekostigen? De intermediairs kunnen voor u een aanvraag indienen.


Mocht u nog vragen hebben of een aanvraag in willen dienen dan kunt u contact opnemen met intermediair Rick Imanse viarick@sdvitaal.nl.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

In Nederland groeien gemiddeld 2 à 3 kinderen per klas op in een gezin met geldzorgen.


Zij kunnen niet op voetbal, streetdance, judo, zwemles of muziekles. Deze kinderen sporten en spelen vaak alleen.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor deze kinderen, want sporten en spelen doe je niet alleen! Elk kind verdient het om mee te doen.


Meer informatie: Sven Wisse, sven@sdvitaal.nl of 06-30253786.

Kennismaken met allerlei sporten via Benjamin Sport

Weet je kind van 6 - 8 jaar nog niet wat het later voor sport zou willen doen? Middels Benjamin Sport kunnen basisschoolkinderen van groep 3 en 4 gratis kennismaken met verschillende sporten. Bijkomend voordeel is dat ze zich breed motorisch ontwikkelen.


Op 6 maart was in Zierikzee de eerste training van Benjamin Sport in 2024. Met dertig enthousiaste kinderen zat deze editie vol. Buurtsportcoach Sven Wisse: “Ze doen in een periode van enkele maanden liefst zes sporten. Per sport volgden ze twee trainingen.”

Deelnemende verenigingen waren HV Delta Sport (handbal), Mevo’80 (basketbal), HSD (hockey), Forza Schouwen-Duiveland (volleybal), Active Tennis (tennis) en Gojukai (karate).

Sven Wisse: “Later dit jaar begint een nieuwe serie trainingen van Benjamin Sport aan de oostkant van Schouwen-Duiveland, dus Bruinisse, Oosterland en Nieuwerkerk. Ook hier hopen wij op een grote groep kinderen.”

Idee is dat alle deelnemende kinderen aan alle sporten meedoen en zo het Benjamin Sport-diploma behalen.


Meer informatie: sven@sdvitaal.nl.

Verenigingsondersteuning

Het is niet altijd eenvoudig om een vereniging goed te runnen en te voldoen aan de veeleisende sportconsument. SD Vitaal kan sport- en beweegaanbieders op verschillende manieren ondersteunen.


Sven Wisse wil als verenigingsondersteuner laagdrempelig contact met clubbestuurders, trainers en mogelijk ook leden. “We gaan met de vereniging in gesprek om te kijken wat er speelt, wat aandachtspunten zijn en hoe we die mogelijk kunnen oplossen. Hebben we hier externe hulp bij nodig? Dan kunnen we via het Sportakkoord een ondersteuningstraject aanvragen. We werken nauw samen met Sport Zeeland, die ons direct helpen met het aanvragen van de ondersteuningstrajecten.”


Ondersteuning wordt gegeven op allerlei thema’s, zoals het verenigingsbestuur, vrijwilligersbeleid, trainersopleidingen en accommodatie. Ook kan er ingezet worden op een gezonde sportomgeving via JOGG-Teamfit of de Rookvrije Generatie. Sven: “Teamfit geeft bijvoorbeeld de module ‘Gezonde Sportkantine’. Teamfit-coach Ruud Mesu kijkt samen met de vereniging naar de mogelijkheden tot een gezonder aanbod in de sportkantine.”


Rookvrije Generatie

Met betrekking tot de Rookvrije Generatie ziet Sven dat steeds meer verenigingen aan de slag zijn gegaan met een rookvrije accommodatie. Niet vreemd, want per 1 januari 2025 moeten alle sportaccommodaties verplicht rookvrij zijn!


Veilig Sportklimaat

Actueel thema is een Veilig Sportklimaat. “Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt bij een vereniging. Daarom ondersteunen wij clubs in het aanvragen van een cursus tot het opleiden van een vertrouwenspersoon.”


Heeft uw vereniging behoefte aan ondersteuning vanuit SD Vitaal? Neem contact op met verenigingsondersteuner Sven Wisse, sven@sdvitaal.nl, 06-30253786) of kijk op www.sdvitaal.nl/verenigingsondersteuning

Deel dit artikel: