PARTNER

Anderhalf jaar geleden klonk het startschot voor acht clubs uit onze regio: ze gingen met hun toekomstplannen aan de slag met behulp van een professionele coach. Wat hebben ze bereikt?

Lees meer

Dit traject was echt ’n boost voor onze clubs!

Ronald Hoek, Ronald Backx (beide MZC) en Hans van der Have (SV Duiveland)

Afgevaardigden van alle acht clubs kwamen onlangs bij elkaar om terug te blikken op dit intensieve ondersteuningstraject, dat mogelijk is gemaakt door Rabobank Oosterschelde. Hanneke Punt legt uit waarom de bank dit traject heeft aangeboden: “Vanuit onze coöperatieve roots geloven wij erin dat je samen meer bereikt dan alleen. Wij proberen onze klanten en hun directe leefomgeving sterker te maken. Zo zijn we als bank lokaal relevant, maatschappelijk betrokken en dichtbij.” Willy Lund, die het hele proces namens NOC*NSF coördineerde, trapt daarna de avond af: “Ik ben benieuwd naar alle resultaten. En vooral wat de impact hiervan is op je club!” Vol enthousiasme delen de clubs hun ervaringen. 


Volop plannen!

Bij de Zierikzeese voetbalclub MZC’11 is al een hoop bereikt. “Dankzij de prikkelende werkvormen die onze coach toepaste, kwamen veel ideeën naar boven”, blikt Roland Backx terug. “Van hulp van senioren bij de jeugd, een officiële aftrap van het seizoen tot een jeugdmaatschappelijke stage ontwikkelen. We zijn nog wel druk met plannen maken om meer vrijwilligers bij de club te betrekken. Onze ervaring is: zoek mensen op en wacht niet af tot ze zich melden.” Bij Sportvereniging Duiveland uit Oosterland is het resultaat nog niet helemaal zichtbaar. Hans van der Have legt uit: “Wij hebben hard gewerkt aan een rapport over brede samenwerking. Niet alleen om het voortbestaan van onze club te waarborgen, maar ook de leefbaarheid van ons dorp. Daarbij hebben we veel gehad aan onze coach; zo konden we gestructureerd gesprekken voeren met andere partijen. Nu gaan we plannen omzetten in actie!” 


Iedereen erbij betrekken

Bij voetbalclub Apollo’69 uit ’s-Gravenpolder wilden ze vooral een breder aanbod, voor meer doelgroepen. Het resultaat? Adri Bal: “Een balactiviteit voor peuters is in voorbereiding en walking voetbal voor veteranen is van start. Het is belangrijk breed draagvlak voor je plannen te creëren en alle leden erbij te betrekken.” Streekmuseum De Meestoof had als doel meer vrijwilligers te mobiliseren. Is dat gelukt? Rianne Verhees: “We hebben een open dag georganiseerd waar maar liefst 250 belangstellenden op af kwamen. We hadden op advies van onze coach voor diverse klussen duidelijke vacatures opgesteld. Dankzij de gestructureerde aanpak heeft dit traject ons méér opgeleverd dan nieuwe vrijwilligers alleen. Fijn!”


Waardevol traject

Of de clubs dit traject zouden aanbevelen aan andere verengingen of stichtingen? Zeker weten! Iedereen roemt de professionele ondersteuning, de frisse blik op de organisatie en de ‘stok achter de deur’ om na te denken over de toekomst. “Het heeft ons echt inzicht gegeven”, klinkt het van alle kanten. “We hebben ingezien dat je betrokkenheid van de leden zelf kunt creëren en je je leden kunt stimuleren om mee te denken. Dit was een boost voor onze club en ontzettend waardevol!” Hanneke Punt van Rabobank Oosterschelde is blij met deze positieve reacties: “Opvallend is dat vaak de samenwerking is gezocht. Zo sluit dit traject mooi aan bij onze slogan ‘Growing a better world together’. Samen sta je gewoon sterker!”

Deel dit artikel: